Skip to content

Biuro Gdańsk: +48 58 320 13 05   |   Biuro Warszawa: +48 504 060 713   |  PL  |  EN

Osłona na podeście

dzisiaj wszyscy dążymy do jutrzejszych celów

Biuro Gdańsk: +48 58 320 13 05  |  Biuro Warszawa: +48 504 060 713   |  PL  |  EN

Osłona na podeście

dzisiaj wszyscy dążymy do jutrzejszych celów

Osłona na podeście

Osłona na podeście w betonomieszarkach Imer w zdecydowany sposób podnosi bezpieczeństwo ich użytkowania. Konstruktorzy maszyn transportujących beton IMER mieli pełną świadomość czynności jakie wykonuje się podczas mycia bębnów betonomieszarek. Aby priorytetowo zapewnić pełne bezpieczeństwo pracy operatorowi w rejonie wlotu do mieszalnika po obydwu stronach została zamontowana osłona bębna. Ażurowy charakter tej osłony pozwala na ocenę wzrokową stanu czystości maszyny, czy też pozwala na prowadzenie mycia mieszalnika. Jednakże zapobiega zakleszczeniu kończyn i innym ewentualnym groźnym wypadkom.

Osłona na podeście betonomieszarki Imer 05

Szkice elementów zabezpieczających na betonomieszarkach Imer.