Instalacja wodna

4 postów

Niezbędnym elementem każdej betonomieszarki jest instalacja wodna. Nie wszystkie budowy dysponują ujęciem wody. Tak więc instalacja wodna na zabudowie betonomieszarki pozwala jej na niezależność od jej źródła w czasie transportu betonu  i na placu budowy. Woda pozwala na utrzymanie prawidłowej gęstości mieszanki.

Druga funkcja to usuwanie resztek mieszanki betonowej z mieszalnika, leja i rynny. Głównym jej elementem jest zbiornik wodny. Zbiorniki dostępne są w dwóch wersjach konstrukcyjnych. Występuje on w wersji grawitacyjnej w połączeniu z pompą wodną odśrodkową. Druga wersja to zbiornik ciśnieniowy typu hydroforowego. Jest on połączony z zespołem pneumatycznym pojazdu. To pozwala na uzyskanie wysokiego ciśnienia w układzie wodnym. Układ hydroforowy jest bardziej wydajny i łatwiej sobie radzi z uciążliwymi pozostałościami betonu.

Instalacja wodna Betonomieszarki Imer

Stosowane przez Imer zbiorniki mają do 650 litrów pojemności. W celu właściwego odmierzania wody do mieszanki betonowej IMER standardowo montuje na instalacji wodnej liczniki. Ilość dozowana wody ma szczególne znaczenie w przypadku utrzymania jakości przewożonej mieszanki betonowej.

Water tank of the IMER concrete truck mixer 05

Zbiornik wody

Firma IMER dostarcza wszystkie swoje betonomieszarki w dwóch wariantach zbiornika wodnego. Standardowo betonomieszarki są wyposażane w stalowy grawitacyjny zbiornik na wodę. Może on pomieścić 650 litrów wody. Zbiornik stalowy współpracuje […]

IMER truck mixer water pump 01

Pompa wody

W kompletacji betonomieszarek IMER na wyposażeniu standardowo ma zastosowanie pompa wody typu LTI30. Pompę tą napędza przystawka odbioru mocy. Umiejscowiona jest na przekładni planetarnej napędu mieszalnika. Tego typu rozwiązanie ma […]

Instalacja wodna Betonomieszarki Imer

Zbiornik ciśnieniowy

Zbiornik ciśnieniowy w betonomieszarkach IMER jest wyposażeniem opcjonalnym. Wykorzystanie zespołu zaworów pneumatycznych zabezpieczających i sterujących zasilaniem sprężonego powietrza daje efekt bardzo prostego i bezobsługowego układu o wysokiej uniwersalności zastosowań. Zbiorniki […]