Skip to content

Biuro Gdańsk: +48 58 320 13 05   |   Biuro Warszawa: +48 504 060 713   |  PL  |  EN

Pompa wody

dzisiaj wszyscy dążymy do jutrzejszych celów

Biuro Gdańsk: +48 58 320 13 05  |  Biuro Warszawa: +48 504 060 713   |  PL  |  EN

Pompa wody

dzisiaj wszyscy dążymy do jutrzejszych celów

Pompa wody

W kompletacji betonomieszarek IMER na wyposażeniu standardowo ma zastosowanie pompa wody typu LTI30. Pompę tą napędza przystawka odbioru mocy. Umiejscowiona jest na przekładni planetarnej napędu mieszalnika. Tego typu rozwiązanie ma bardzo zwartą budowę i zawiera minimalną ilość elementów przeniesienia napędu w stosunku do układów pomp z napędem poprzez pasy napędowe.
Konstrukcja pompy opiera się na układzie odśrodkowym (pompa typu wirowego). To pozwala na uzyskanie wydajności do 450 l / min przy ciśnieniu 4 bar. Zespół taki wykorzystuje jako zasilanie zbiornik wodny typu grawitacyjnego.

Pompa wody Betonomieszarki IMER
Pompa wody betonomieszarki IMER

Układ instalacji ciśnieniowej pompy wodnej jest częścią systemu wodnego betonomieszarki. Takie rozwiązanie pozwala w prosty sposób korzystać z wody pod ciśnieniem w różnych miejscach maszyny.