Skip to content

Biuro Gdańsk: +48 58 320 13 05   |   Biuro Warszawa: +48 504 060 713   |  PL  |  EN

Mixokrety Imer

Mixokret najlepszym narzędziem do wykonywania posadzek

Biuro Gdańsk: +48 58 320 13 05  |  Biuro Warszawa: +48 504 060 713   |  PL  |  EN

Mixokrety Imer

Mixokret najlepszym narzędziem do wykonywania posadzek

Maszyny Imer >> Produkty >> Mixokrety

Mixokrety

Miksokret to najlepsze urządzenie do wykonywania posadzek w budynkach. Wykorzystywanie tego typu maszyny znacząco przyspiesza pracę na budowie. Również znacznie poprawia jakość ich wykonania. Miksokret Imer może pompować betony suche, półsuche, wilgotne. Maszyna jest wyposażona w hydraulicznie podnoszony kosz zasypowy. Uzupełnia się go materiałem do zmieszania, takimi jak cement, kruszywo, piasek, woda, plastyfikatory itp.

Z kosza zasypowego materiał trafia do komory mieszającej z poziomym mieszadłem. Po dokładnym wymieszaniu, dzięki układowi sprężonego powietrza zasilanego przez sprężarkę śrubową, mieszanka betonowa tłoczona jest do węży i dalej na docelowe miejsce. Miksokrety przeważnie wyposażone są w silniki wysokoprężne. To pozwala na pracę maszyny na budowach pozbawionych prądu.

Pomimo niewielkich rozmiarów urządzenia te podają materiał na odległości około 150 m. W pionie nawet do 120 m. Cechą charakterystyczną maszyny jest wysoka wydajność, wynosząca 4-5m3/h. Wykorzystanie tego typu agregatów gwarantuje wysoką jakość powierzchni, która dzięki jednorodności mieszanki jest gładka i równa. Dzięki niewielkiej zawartości wilgoci w betonie stosunkowo szybko wysycha, uzyskując pełną wytrzymałość.

Mover 270 DBR

Miksokret Mover 270 DBR służy do pompowania półsuchych i suchych betonów posadzkowych oraz wstępnie zmieszanych jastrychów. Proces pompowania w maszynie […]